Izaberite stranicu

Plan detaljne regulacije između ulica Tošin bunar i Marije Bursać

 

Predstavljamo plan detaljne regulacije (usvojen u avgustu 2021 godine) za deo područja zapadno od Ulice Tošin bunar (od Bulevara Arsenija Čarnojevića-autoput do Ulice prilaz) do ulice Marije Bursać.

Mreža saobraćajnica
Koncept ulične mreže zasniva se na Planu generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I–XIX) („Službeni list Grada Beograda”, br. 20/16, 97/16 i 69/17). Prvomajska ulica, koja tangira predmetni prostor sa severne strane, i Tošin bunar (tangira prostor sa istočne strane) postaju ulice prvog reda, dok Bulevar Arsenija Čarnojevića (tangira prostor sa južne strane) ostaje u rangu auto-puta.

U rangu ulice prvog reda u granici plana nalazi se Studentska ulica koja od Tošinog bunara do veze Ulice partizanske avijacije sa ovom saobraćajnicom, kao i pomenuta veza ima rang ulice prvog reda. Pored ovoga, planirana je i tunelska veza Tošinog bunara i saobraćajnice koja od Laudonovog šanca vodi ka saobraćajnici T6.

U produžetku Ulice Pariske komune, od Tošinog bunara ka Laudonovom šancu i dalje ka saobraćajnici T6, planirana je saobraćajnica prvog reda, čija je deonica od Tošinog bunara do Laudonovog šanca u najvećem delu u tunelu.

U rangu ulice drugog reda, planirana je ulica kroz Laudonov šanac koja povezuje Tošin bunar sa saobraćajnicom koja u Laudonovom šancu izlazi iz tunela i ide ka T6. Takođe, u rangu ulice drugog reda, unutar granice plana, nalaze se sledeće saobraćajnice: Gornjogradska ulica, od Prvomajske do Milana Uzelca, Milana Uzelca, od Gornjogradske do Zlatiborske, Zlatiborska, od Milana Uzelca do Prvomajske, Ulica Marije Bursać, Zelengorska, Studentska, od Marije Bursać do veze Partizanske avijacije sa Studentskom, kao i veza Partizanske avijacije sa Bulevarom Arsenija Čarnojevića.

Ostale ulice unutar predmetnog područja ostaju deo sekundarne ulične mreže.

Kompletan planski dokument možete skinuti sa našeg sajta
Plan detaljne regulacije između ulica Tošin bunar i Marije Bursać

Tags: Marije Bursać, planski dokument, Prilaz, Prvomajska, saobraćajnice, Tošin bunar, ulice