Izaberite stranicu

Plan detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu

 

Plan detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu (usvojen u februaru 2022 godine). Saobraćajni potez koga čine ulice Pazovački put, Prvomajska i Teodora Hercla (ranije: Prilaz), deo je sistema planirane primarne ulične mreže grada, sa funkcijom da:

– poveže Tošin bunar sa saobraćajnicom T-6 i naseljom Altina i ostvari vezu sa saobraćajnicama sekundarne
ulične mreža Gornjeg Zemuna;
– primi deo saobraćaja na potezu Novi novosadski put – saobraćajnica T6 – Tošin bunar i da zajedno sa Ugrinovačkom ulicom doprinese smanjenju obima saobraćaja duž Ulice cara Dušana i Glavne, i time rastereti Staro jezgro Zemuna od tranzitnog saobraćaja.

Saobraćajno rešenje
Planira se proširenje kolovoza u ulicama Teodora Hercla, Prvomajskoj i Pazovački put, uvođenje biciklističkog saobraćaja i formiranje autobuskih stajališta. Geometrijski poprečni profil Prvomajske ulice, Ulice Teodora Hercla (raniji naziv: Ulica prilaz) i Pazovačkog puta planira se tako da sadrži kolovoz širine 13,0m (sa dve saobraćajne trake po smeru, pri čemu su krajnje saobraćajne trake širine 3,5m za autobus i ulive/izlive). Sa obe strane kolovoza planiraju se:
– jednosmerne biciklističke staze širine 1,5m, u ravni kolovoza od koga se razdvajaju ivičnjakom;
– trotoari širine min. 3,0m;
– zelene trake između kolovoza i trotoara tamo gde postoje prostorne mogućnosti uslovljene granicom katastarskih parcela, širine min. 1,0m (zbog održavanja).

Napravili smo i posebne postove za problematične delove ovog plana:

Problematična veza Altine sa Prvomajskomulicom preko novog nadvožnjaka
Bez parkiranja u Prvomajskoj ulici u Zemunu

Detaljan plan Prvomajske ulice – tekstualni deo možete skinuti sa našeg sajta
Plan detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu

Predstavljamo vam grafička rešenja detaljnog plana regulacije
Prvomajske ulice, po segmentima

Tags: detaljni plan, Pazovački put, Prilaz, Prvomajska, saobraćajnice, urbanističko uređenje