Izaberite stranicu
Pogled na Zemun sa Ćukovca – 1936/37 god

Pogled na Zemun sa Ćukovca – 1936/37 god

Pogled na Zemun sa Ćukovca – 1936/37 god Levo su Srpski dom (izgrađen 1908-1909 godine) i Bogorodičina crkva (iz 1780 godine), u daljini su dimnjaci Sonenfeldove pivare. Pravo je komanda vazduhoplovstva, a desno franjevački samostan sa crkvom. Tags: Bogorodičina...