Izaberite stranicu

Kuća porodice Karamata – Karamatina 17 Zemun (vek)
Spomenik kulture od velikog značaja

Zgrada u Karamatinoj 17 predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika starog jezgra Zemuna. Graditelji ove kuće su nepoznati, a nema ni originalnih planova. Najviši deo zgrade podigao je 1764. godine imućni zemunski trgovac Kuzman Jovanović. Zgradu je 1772. godine kupio Dimitrije Karamata. Od tada do danas zgrada se nalazi u vlasništvu porodice Karamata. Na planovima Zemuna s kraja XVIII veka zgrada ima današnji gabarit.

Kuća je i dan danas u vlasništvu porodice Karamata, tako da je objekat očuvan i vodi se računa o njemu, što nije slučaj sa ostalim najznačajnijim spomenicima kulture u Zemunu.

Fasada je oblikovana u duhu klasicizma i ampira, dok zgrada u celini ima odlike tipične barokne gradske stambene kuće.  Kuća se sastoji iz tri dela: prizemnog, jednospratnog sa jednostavnim krovom i jednospratnog sa podrumom i mansardnim krovom. Sva tri dela povezana su jedinstveno obrađenom fasadom i imaju zajednički glavni ulaz.

U kući porodice Karamata, za vreme austro-turskog rata, 1788. godine odseo je car Josif II sa svojim štabom. Tu je održan ratni savet na kojem su učestvovali pored Josifa II i feldmaršal Laci i Laudon. Tada je na plafonu salona prvog sprata postavljen, u drvetu rezan i obojen, veliki dvoglavi austrijski orao, verovatno delo nekog domaćeg „piltora“. Godine 1848. u zgradi je odseo patrijarh srpski Josif Rajačić. U njoj je, pored drugih poznatih ličnosti, boravio i Vuk Stefanović Karadžić.

 

FOTO GALERIJA
Kuća porodice Karamata – Karamatina 17 Zemun
Okt 2023

Tags: Karamatina ulica, Kuća porodice Karamata, spomenik kulture, XVIII vek