Izaberite stranicu

Pogled na Zemun sa Ćukovca – 1936/37 god

Levo su Srpski dom (izgrađen 1908-1909 godine) i Bogorodičina crkva (iz 1780 godine), u daljini su dimnjaci Sonenfeldove pivare. Pravo je komanda vazduhoplovstva, a desno franjevački samostan sa crkvom.

Tags: Bogorodičina crkva, Ćukovac, komanda Vazduhoplovstva, pogled, Sonenfeldova pivara, Srpski dom